gew

ZPMC dubbelbehållare nås staplare är här

Nyligen har Shanghai Port Machinery Heavy Industry lanserat en dubbellådsspridare som kan anpassa sig till företagets hela serie av räckviddsstaplare på grundval av den vanliga enbehållarens räckstaplare.
Dubbellådestaplaren har utmärkt strukturell konstruktion och strukturell design. Den kan lyfta två 20 fot eller 40 fot standardbehållare samtidigt och kan staplas upp till 9: e våningen. Den maximala lyftvikten är 10 ton, vilket är mer än vanliga staplare. Produktens övergångseffektivitet ökas med mer än 40%, vilket snabbare kan möta den tomma behållarens övergång, stapling och säker och pålitlig.
Med den stadiga tillväxten av hamncontainerlogistik och vidareutvecklingen av järnvägscontainerisering har användningen av containrar blivit mer och mer utbredd och marknaden för hanteringsutrustning har expanderat ytterligare. För närvarande har företaget mottagit flera exportorder för dubbel-container-stackare och har slutfört leveransen av en utrustning.
Containerhanterarna är en av de viktigaste maskinerna som används i hamnar, i containergårdar. Det kan förbättra arbetseffektiviteten för att flytta containrar, många av de tomma behållarna är bara placerade på en plats, men tomma containerhanterare kan enkelt flytta dem från en plats till en annan plats. Inte bara den tomma containerhanteraren, utan också reachstackers är båda viktiga maskiner för containertransportarbete.
Förbjuden drift av tom behållare
Utrustningen är förbjuden under följande villkor:
⑧ Varje säkerhetsanläggning installerad på staplaren kan inte fungera normalt. Till exempel: strålkastare, backspeglar, arbetsindikator för spridare, backlarm, etc.
⑨ Bromsarna, styrväxlarna, manöverhandtagen och andra anordningar är felaktiga.
Tomma regler för hantering av behållare
Check Innan du börjar, kontrollera och bekräfta att det inte finns någon på utrustningen och löplinjen. HenNär maskinen har något larm är det förbjudet att starta motorn för att fungera. Orsaken till larmet måste upptäckas och larmet kan tas bort innan motorn kan startas.
När växelspaken är i neutralläge kan motorn startas, annars är starten ogiltig.
⑧ Se till att ingen går eller står under spridaren (oavsett om det finns en lyftvikt), och att ingen får ligga bakom motvikten under drift, annars är det inte tillåtet att arbeta bakåt.
Föraren måste titta på färdriktningen och ägna särskild uppmärksamhet åt platser där personer eller andra fordon kan dyka upp. Om synfältet påverkas av lasten måste föraren köra fordonet bakåt.
Det är förbjudet att transportera personer utanför hytten eller på lasten. Bara i hytten

news1


Posttid: 26-juli-2021